Brasilien – Vulcano Collective – Velo

Mário Ferrari, André Sanches, Joao Senna, Luiz Paulo, Natal Alves och Marcos Cezar

Våra kaffebönor från Brasilien

Transparens, hållbarhet och kvalité

Här nedan kan du läsa vad vi betalar för kaffet.

URSPRUNG Kontrakt-
datum
Börskurs
(US Cent/lb)
Inköp
(US Cent/lb)
Marginal
Börs
Brasilien Velo 2022-10-14, 2022-11-15 168 325 93 %

Vulcano Collective – Velo

Brasilien är världens största kaffeproducerande nation där ofta kvantitet står framför kvalitet vilket gjort att vi ställt oss frågan om vi ska arbeta med Brasilianskt kaffe. Genom våra resor i landet från centrala Cerrado till östkustens Vitória såg vi stora skillnader på hur man ser på kaffeodlande, vi mötte flera mindre producenter som fokuserade på kvalitet och botanik framför kvantiteterna. Vi kom i kontakt med det lilla kollektivet Vulcano som odlar kaffe runt vulkanen i samhället Pocos de Caldas som minst sagt har unika förhållanden för kaffeodlande i Brasilien. Mineralrik jord med reservering av regnskog runt om kaffeodlingarna får man en unik biotop som resulterar i kvalitativt och långsiktigt hållbart kaffe. I kollektivet ingår 11 bönder varav vi idag köper kaffe från 6 utav dom med ambitionen att vi i takt med tillväxt ska samarbeta med alla 11 bönder i framtiden. 

I år handlar vi kaffe från producenterna Mario Ferrari, André Sanches, Joao Senna, Luiz Paulo, Natal Alves och Marcos Cezar. Det innebär fler processmetoder och varieteter men dessa samlas under namnet ”Velo” som är vårt mest sålda kaffe idag.

Nyckelpersoner

João Paulo är involverad släkt hos kaffebönderna i kollektivet och tar hand om relationerna och vårt samarbete. Att få kaffet från plantagen hela vägen till vårt rosteri är en lång resa som kräver mycket arbete för både honom och oss. Han pratar även flytande Engelska vilket inte är helt vanligt då Portugisiska är modersmålet i Brasilien, tidsskillnaden gör att det blir många sena och tidiga samtal mellan oss under åren.

Utmaningar och kvalitet

Förutsättningarna hos bönderna i kollektivet för att odla kaffe på ett naturligt och hållbart vis är i regel bra. Den första utmaningen skörden 2021-2022 har varit skiftande klimat men den största boven köld vilket resulterat i att volymerna minskat radikalt. Världsmarknadspriset på kaffe mer än dubblerades under 7 månader året 2021 på grund av den dåliga Brasilianska skörden. Producenterna vi arbetar med har påverkats men känner sig trygga i att vi låter dom själva sätta priset på kaffet utifrån deras kostnader och förutsättningar, samtidigt som vi garanterar köpa volymer år efter år i långsiktiga samarbeten. Den andra utmaningen är klimathotet där temperaturen förväntas höjas inom ett eller några tiotal år vilket förödande nog kommer göra att det blir för varmt att odla kaffet man idag odlar i Brasilien. Det spekuleras i att Asien kommer ta över tronen som världens största kaffenationen om vi inte lyckas ändra den globala uppvärmningen.

Projekt och resultat

Vulcano Collective är för oss ett gott exempel på hur man som flera kaffeproducenter kan gå ihop för att kunna exportera sitt eget kaffe direkt till oss som rosteri, istället för att man ska behöva sälja sitt kaffe till råkaffehandlare och mellanhänder. Det kollektiva arbetssättet skapar även gemensam utveckling av kvaliteten och arbetet framåt på gårdarna.

0