Vår filosofi

Transparens, hållbarhet och kvaliet

Här nedanför kan du läsa vad vi betalar för kaffet.

 

URSPRUNG Kontrakt-
datum
Börskurs
(US Cent/lb)
Inköp
(US Cent/lb)
Marginal
Börs
Brasilien Velo 2022-10-14, 2022-11-15 168 325 93%
Etiopien Uraga 2023-06-19 184,9 470 154%
Etiopien Werka 2023-06-19 184,9 470 154%
Costa Rica Las Torres 2023-06-19 184,9 400 116%
Costa Rica Balck Honey 2023-06-19 184,9 400 116%
Costa Rica Geisha 2021-06-08 156,43 1000 539%
Nicaragua Datanlí 2023-06-19 184,9 400 116%
Nicaragua Java 2023-06-19 184,9 400 116%
Nicaragua Madroño 2023-06-19 184,9 400 116%
Nicaragua Pacamara 2023-06-19 184,9 400 116%

Transparens – varför är det så viktigt?

Balck Coffee är ett hållbart kafferosteri som jobbar med hållbart kaffe genom transparens och kvalitet. Mer än 50 % av världens kaffe handlas som råvara på börsen, där kaffe är en av de stora råvarorna som handlas. Råvarupriset är så lågt att bönderna tvingas odla så mycket kaffe som möjligt till ett så lågt pris som möjligt, det resulterar i en dålig kvalitet och en ohållbar produktion.

Kaffe är känt för att ha onödiga mellanhänder där resan från planta till kopp ofta inte går att följa och man marknadsför sig istället på andra sätt än att faktiskt berätta vart kaffet kommer ifrån och vem som producerat det. Ett annat problem är att man heller inte vet vad kaffebonden fått betalt för sitt kaffe utan gömmer sig istället bakom någon certifiering som i sin tur marknadsfört sig starkt. Trender om hållbarhet och framtid når med tiden de större industrierna som i sin helhet inte berättar helheten, varför vill man inte berätta vem producenterna är och vad man betalar dem för sitt kaffe?

Här nedan redovisar vi i siffror vad vi betalar våra producerande kaffebönder och även i proportion till marknadspriset på börsen.

Vi kan inte se en mer hållbar kedja än att berätta om betalningarna tillsammans med ursprung, producent och kvalitet. Det är inte ovanligt att tyda dessa branschtrender men just betalningarna försäkrar man genom eget ansvar.

Kvalitet – varför är det så viktigt?

Majoriteten av världens kaffebönder klarar inte ens av att täcka sina produktionskostnader på grund av det låga marknadspriset på börsen, det tvingar dem till att odla kvantitet framför kvalitet där man ofta besprutar och konstgödslar sin farm. Man plockar i regel en skörds kaffebär under 2-4 månader där kaffebärens mognad eller kvalitet inte tas i beräkning då man oavsett får betalt även om priset är lågt. Ett fåtal plockningstillfällen som ofta görs maskinellt resulterar i många omogna, maskätna och övermogna kaffebär som antingen borde få mogna i sinom tid eller av naturen bli kompost. Resultatet blir ett lågkvalitativt kaffe som oftast rostas med en mörk rostningsprofil för att dölja alla defekter.

BALCK COFFEE tror på att låta naturen sköta jobbet, att låta den ta sin tid och att odla den kvalitet som sig är menat. Kaffeböndernas roll blir att skapa förutsättningar för just det och plockar i regel kaffebär 8-12 ggr per skörd för att endast handplocka de röda mogna bären. Efter plockningen börjar den viktiga selekteringen där man på olika sätt ytterligare sorterar ut defekta bär för hand för att skapa ett ännu mer kvalitativt kaffe innan kaffet på olika sätt processas genom olika metoder.

Kvaliteten på allt världens kaffe standardiseras av smakdomare så kallade Quality Graders där kaffet kan få en poäng på 0-100. De kaffen som hamnar ovanför 80 poäng kallas för Specialty coffee (specialkaffe) och de under 80 poäng Commercial coffee (industrikaffe). Vi handlar stolt kaffe som natur och kaffebonde mår bra av som ligger på 84-100 poäng.

SCORE GRADE QUALITY
90-100 Outstanding Specialty coffee
85-89.99 Excellent Specialty coffee
80-84.99 Very good Specialty coffee
>80 Below specialty Not specialty coffee

Hållbart kaffe, hållbarhet och ansvar för framtiden.

Vad är hållbarhet och varför är det så viktigt? Vi hör ibland att allt kaffe inte kan vara hållbart odlat och att det inte finns tillräckligt med kvalitetskaffe/ specialkaffe till hela jorden. Snarare beror det på att det inte finns tillräckligt många ansvarstagande aktörer som handlar kaffe av bönderna. Naturen odlar kvalitet och kaffebönderna vill odla kvalitet som dom får mer betalt för, det behövs snarare ansvarstagande aktörer som är villiga att betala för kvalitet. Uppgiften att berätta för konsumenten varför kaffe måste kosta mer pengar än vad det idag gör i dagligvaruhandeln är ett faktum. Berätta att någon i denna kedja fylld av mellanhänder omöjligt kan tjäna pengar, tyvärr är det kaffebonden.

Några av de största utmaningarna kaffebönderna har är…

Ekonomin som gör det svårt att odla hållbart och kvalitativt på grund av för låga inkomster.

Botaniken är svår att upprätthålla när man tvingas odla kaffe på ett ohållbart sätt. Även den globala uppvärmningen gör att kaffe hela tiden måste odlas på högre höjder.

Nästa generations kaffebönder kan inte se en framtid i att odla kaffe när man inte kan livnära sig och sin familj.

BALCK COFFEE som företag tror på dynamisk utveckling tillsammans med de olika producenterna och kaffesamhällena vi arbetar med. Vi tycker att värdet av våra produkter och vårt arbete är högre än priset.

Balck Coffee jobbar med de Globala målen »

0