Mitt konto
Ursprung

Våra odlare

Genom att ha en nära och respektfull relation med våra kaffeodlare kan vi inte bara garantera en konsekvent hög kvalitet på vårt kaffe, utan också säkerställa att de får den rättvisa ersättning de förtjänar för sitt hårda arbete. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer som är ömsesidigt givande och som främjar en hållbar utveckling för både odlare och kaffeindustrin som helhet.